Айыл чарба машинасы

Айыл чарба машиналары, ошондой эле айыл чарба машиналары же жабдуулар деп аталат, дыйкандарга ар кандай айыл чарба милдеттерин аткарууда жардам берүү үчүн арналган механикалык түзүлүштөр, дыйканчылык процессинде натыйжалуулукту жана өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу. Бул машиналар кол эмгегин кыскартуу, убакытты унемдее жана жалпы айыл чарба практикасын жакшыртуу жолу менен айыл чарбасында револю-цияларды жасады.

Айыл чарба машиналары ар кандай типте жана өлчөмдө болот, алардын ар бири коюлган милдетке жараша белгилүү бир максатты аткарат. Алар бир нече негизги топторго бөлүүгө болот:

1. Тракторлор: Тракторлор айыл чарбасында кеңири колдонулган ар тараптуу унаалар. Алар ар кандай шаймандарды жана механизмдерди иштетүү үчүн күч жана тартууну камсыз кылат. Тракторлор айдоо, отургузуу, оруп-жыюу жана ташуу сыяктуу жумуштарды аткаруу үчүн соко, культиватор, сеялка, комбайн жана жүктөгүч сыяктуу ар кандай тиркемелер менен жабдылышы мүмкүн.

2. Топуракты иштетүүчү жабдуулар: Айдоочу машиналар жерди эгин себүүгө даярдоо үчүн колдонулат. Соко, тырмолор, культиваторлор жана диск тырмолор кыртышты иштетүүчү техниканын кеңири таралган түрү болуп саналат. Алар кыртышты талкалап, отоо чептерден арылтышат жана себуу учун ылайыктуу урендук талааны тузушет.

3. Отургузуу жана үрөн себүү үчүн жабдуулар: Бул машиналар үрөндөрдү же көчөттөрдү натыйжалуу жана так отургузуу үчүн арналган. Үрөндөрдү каалаган тереңдикте жана аралыкта жайгаштыруу үчүн сеялкалар жана сеялкалар колдонулат. Алар жүгөрү, буудай, соя жана жашылча сыяктуу ар кандай өсүмдүктөрдү иштете алышат.

4. Түшүм жыйноочу жабдыктар: Жыйноочу машиналар талаадан жетилген түшүмдү жыйноо үчүн колдонулат. Дан эгиндерин чаап-жыйноо үчүн комбайндар кеңири колдонулат. Алар бир эле операцияда данды чаап, чаап, сабагынан ажырата алышат. Башка адистештирилген комбайндарга картошка жыйноочу, кант камышын жыйноочу жана чеп жыйноочу машиналар кирет.

5. Сугат жабдуулары: Сугаруу айыл чарба өсүмдүктөрүн жетиштүү суу менен камсыз кылуу үчүн абдан маанилүү. Жамгырлаткычтар, тамчылатып сугаруу системалары жана борбордон айлануучу системалар сыяктуу сугат машиналары сууну талаага үнөмдүү бөлүштүрүүгө жардам берип, түшүмдүн өсүшүнө көмөктөшөт жана суунун коромжу болушун азайтат.

6. Мал чарба жабдуулары: Айыл чарба машиналары өсүмдүк өстүрүү менен гана чектелбейт. Мал чарба жабдыктарына саан машиналары, тоюттандыруу системалары, сарайларды тазалоочу жана малды тейлөөчү жайлар кирет. Бул машиналар малды багуу, тоюттандыруу жана сут саап алуу, мал чарбасынын продуктуулугун жогорулатуу менен байланышкан милдеттерди иретке келтирет.

7. Чөп жана тоют үчүн жабдуулар: чөп чаап-жыйноо жана тоют даярдоо үчүн машиналарга чөп чапкычтар, пресс-подборщиктер, чөп жыйноочу машиналар жана чеп жыйноочу машиналар кирет. Бул машиналар малга тоют учун зарыл болгон чеп, силос сыяктуу тоют есумдуктерун чабууга, кургатууга жана сактоого жардам берет.

8. Чачыраткычтар: Чачыраткычтар айыл чарба өсүмдүктөрүнө жер семирткичтерди, гербициддерди жана пестициддерди чачуу үчүн колдонулат. Алар так жана бир калыпта чачууну камсыз кылат, өсүмдүктөрдүн ден соолугун чыңдап, зыянкечтерден жана илдеттерден коргойт.

Көрсөтүү 1-20 боюнча 129 жыйынтыгы